Sikring af drikkevandsinstallationer

Sikring af drikkevandsinstallationer

Svømmehaller, idrætsanlæg og skoler

Udligningstanke som optager overskudsvand fra svømmebassiner er ofte koblet sammen med drikkevandsinstallationerne således at der kan efterfyldes vand til bassinet. Sådanne tilslutninger skal sikres så det forurenede vand fra udligningstanken ikke kan strømme tilbage til vandinstallationerne.

I brusebade hvor der er installeret centrale blandetermostater skal det gennem årlig kontrol sikres at blandetermostaternes indbyggede kontraventiler funger, ligesom bruserhoveder skal afkalkes. Derudover skal det sikres, at i perioder hvor bygningerne lukkes på grund af ferier, at der fortsat er bevægelse i vandinstallationerne. Hvis ikke dette sikres, er der stor risiko for udvikling af Legionella bakterier.

Sidst men ikke mindst er der krav til, at brandskabe og slangevindere skal sikres mod tilbagestrømning af vand til bygningernes vandinstallationerne. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at i forbindelse med lovpligtige årlige afprøvninger, at kontraventiler som er monteret på afgreningen til brandskabe og slangevindere er godkendt til at kunne holde til et meget højt vandtryk.

Plejecentre og beskyttede boliger

Vandinstallationer er ofte dimensioneret til at beboere kan få et dagligt bad, men fakta er desværre at grundet mangel på ressourcer så bliver det i bedste fald til et ugentligt bad. Det betyder at der er for meget vand i installationer og at varmtvandsbeholdere ikke bliver skyllet igennem hvorfor der vil derfor væres stor risiko for bakterieudvikling i installationerne.

Beboere på plejecentre og i beskyttede boliger er i sagens natur særligt sårbare overfor bakterier. Derfor er det vigtigt at der sikres gode varmtvandstemperaturer og bevægelse af vandet, helt frem til de sidste vandhaner i bygningerne.

Hoteller, storkøkkener og catering­virksomheder

Drikkevand er et fødevareprodukt og skal, behandles på samme måde som når man fremstiller mad, skyller grøntsager, eller gør rent i køkkenerne. Dampovne, opvaskemaskiner, blødgøringsanlæg, kaffemaskiner og lignende som er tilsluttet vandinstallationerne, skal i henhold til Bygningsreglementet og Fødevarestyrelsen sikres mod tilbagestrømning til vandinstallationerne.

Restauranter og cafeer

Vaskerimaskiner bliver ofte forsynet med blødgjort vand og automatisk påfyldning af sæbemidler. Her er kravene at der ved afgreningen til blødgøringsanlægget skal installeres en tilbagestrømningssikringsventil som både kan håndtere tilbagestrømning af blødgjort og kemikaliefyldt vand.

Såfremt vaskeriet bliver forsynet med en kombination af blødgjort vand og regnvand, skal installationen særligt sikres mod forurening af virusinficeret regnvand.

Renserier, industri- og forbrugervaskerier

Også for restauranter og caféer gælder de samme regler som for hoteller, storkøkkener og cateringsvirksomheder. Uanset om der er tale om en lille vandinstallation så skal reglerne i Bygningsreglementet og Fødevarestyrelsen overholdes. Så uanset om der er tale om tilslutning af et fadølsanlæg, en isterningmaskine, eller en opvaskemaskine så skal installationerne sikres mod tilbagestrømning.

Bilvaskeanlæg

Når der er fast forbindelse mellem drikkevandsinstallationen og anlægget som forsyner bilvaskeanlægget med vand, skal installationen sikres så det kemikaliefyldte (og beskidte vand fra vaskehallen) ikke kan strømme tilbage til bygningens drikkevandsinstallationer.

Ofte er der et venterum hvor man kan opholde sig og tage en kop kaffe fra en automat. Hvis dette er tilfældet, skal det sikres at det forurenede vand fra vaskehallen ikke kan strømme over i kaffeautomaten.

Landbrug og gartnerier

Til landbrug og gartnerier er der særlige krav til sikring af drikkevandsinstallationer. Det er der, fordi de bakterier som naturligt forekommer i stalde, ikke må komme i direkte kontakt med vandinstallationer som forsyner mennesker med drikkevand.

For gartnerier hvor vand ofte blandes med organiske gødningsmaterialer gælder de samme krav som til landbrug.

5 stjernet anmeldelse på Trustpilot

Undersøgelse og spuling af kloak. Arbejdet udført som aftalt.

5 stjernet af Trine på Trustpilot

Taginddækning af 2 faldstammer. Taginddækningen udført uden at vi var tilstede:-)

5 stjernet af Mikkel på Trustpilot

Udskiftet gasfyr. Jeg er fuldt ud tilfreds med hele forløbet af sagen.

5 stjerner Google

Et godt firma med stor viden og gode og veluddannede medarbejdere

5 stjernet anmeldelse Google

Fjernvarmeinstallation i mindre beboelsesejendom – gode løsninger og godt samarbejde!

5 stjernet anmeldelse Niels

Fint arbejde – og de kommer til tiden.

5 stjernet anmeldelse Trustpilot

Undersøgelse og spuling af kloak. Arbejdet udført som aftalt.

5 stjernet anmeldelse Trine

Taginddækning af 2 faldstammer. Taginddækningen udført uden at vi var tilstede:-)

5 stjernet Trustpilot Mikkel

Udskiftet gasfyr. Jeg er fuldt ud tilfreds med hele forløbet af sagen.

Google 5 stjerner

Et godt firma med stor viden og gode og veluddannede medarbejdere

5 stjernet anmeldelse Vibeke

Fjernvarmeinstallation i mindre beboelsesejendom – gode løsninger og godt samarbejde!

5 stjernet anmeldelse Niels

Fint arbejde – og de kommer til tiden.

Kontakt os i dag

Udfyld formularen eller ring til os, så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Indhent tilbud